Regulamin

 1. Organizowanie wieczorów kawalerskich/panieńskich, poprawin, imprez studenckich lub innych imprez tego typu jest zabronione.
 2. Nie przyjmujemy Gości podróżujących ze zwierzętami.
 3. We wszystkich pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 
 4. Dom wakacyjny wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14:00 do godziny 13:00 dnia następnego, a w niedzielę do 18:00.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Utrzymanie porządku podczas pobytu jest we własnym zakresie Gości jak również odśnieżanie dojścia i dojazdu na teren posesji z drogi publicznej.
 7. Obowiązuje segregacja śmieci. Kubły do segregacji są zapewnione. Prosimy o wystawianie pojemników na śmieci przed posesję w terminach zaznaczonych na grafiku wywozu odpadów komunalnych.
 8. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa przed przyjazdem (z góry).
 9. Nie akceptujemy płatności przelewem po realizacji usługi.
 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 11. Gość nie może przekazać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych dokonane przez Gościa.
 13. Wychodząc z Domu poza teren posesji prosimy zamykać drzwi zewnętrzne oraz okna.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości korzystających z naszych usług.
 15. Na terenie posesji znajdują się miejsca postojowe dla samochodów Gości. Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.
 16. Na terenie całego obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Gość ma obowiązek zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane pod wskazany adres. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, przechowamy te przedmioty przez 1 miesiąc. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają.
 19. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 20. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w naszym mieniu czy też szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Domu wakacyjnego.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Janusz Wysocki , Jolanta Wysocka, Jolka s.c. ul. Jaworowa 16, 64-980 Trzcianka.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wynajmu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorcz.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.